loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Jerzy Kotlęga: Strefa Euro

dodano 2017-05-24 11:56 w kategorii: Informacje

Strefę Euro tworzą kraje członkowskie Unii Europejskiej, które przyjęły wspólną walutę - euro. Została ona wprowadzona w 1999 roku, ale banknoty i monety znalazły się w obiegu dopiero trzy lata później tj. 1 stycznia 2002 roku. Euro jest najbardziej namacalnym dowodem integracji europejskiej – wspólnej waluty używa codziennie około 338,6 milionów ludzi w 19 z 28 krajów UE. Ponad 175 milionów ludzi na świecie używa walut których wartość jest powiązana z euro. Do strefy euro należą: Austria, Belgia, Cypr (2008), Estonia (2011), Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa (2015), Luksemburg, Łotwa (2014), Malta (2008), Niemcy, Portugalia, Słowacja (2009), Słowenia (2007)  oraz Włochy.

Aktualnie siedem kolejnych krajów kandyduje do strefy Euro. Jednym z nich jest Polska oraz Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Szwecja i Węgry. Ze wspólnej waluty zrezygnowano w trzech krajach członkowskich UE: Danii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.    W Szwecji w 2003 roku w referendum konsultacyjnym większość Szwedów zagłosowała przeciwko wprowadzeniu euro. Podobnie stało się wcześniej w Danii.

Do strefy euro przystąpiły natomiast kraje które nie są członkami UE: San Marino, Monako, Watykan oraz Andora (2013). Dodatkowo, dwa kraje dokonały tak zwanej euroizacji jednostronnej. Oznacza to, że europejska waluta jest przez nie stosowana w obiegu, ale jednocześnie kraje te nie są członkami Unii Gospodarczej i Walutowej. Są to Kosowo i Czarnogóra.

Korzyści płynące ze wspólnej waluty są oczywiste dla każdego kto podróżuje za granicą lub robi zakupy na stronach internetowych działających w innym państwie UE. Wspólna waluta pozwala wyeliminować wahania kursowe oraz koszty wymiany walut. Ułatwia też przedsiębiorstwom transgraniczną wymianę handlową i przyczynia się do stabilizacji gospodarki – gospodarka się rozwija, a konsumenci mają większy wybór. Na rynkach światowych euro zapewnia UE większą siłę przebicia, ponieważ jest drugą po dolarze amerykańskim najważniejszą walutą międzynarodową.

Czy Polska ma szansę na wejście do strefy euro?  Tak, ale wcześniej powinny zostać spełnione tzw. kryteria z Maastricht by odbyło się to na korzystnych dla Polski warunkach. Należy także pamiętać, że sama procedura wejścia trwa 2 lata. Oznacza to, że w praktyce w strefie euro moglibyśmy się znaleźć w okolicach 2025 roku. Dzisiaj także większość Polaków nie marzy o znalezieniu się w strefie euro…

                                                                                         Jerzy Kotlęga

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.